#Dwars 199 verschenen

Dwars is er weer. Dwars is de buurtkrant voor (delen van) Oost. In dit nummer Dwars 199, onder andere, op bladzijde 7, een aankondiging van het Festival Boeken door Oost.
Ook hier te lezen.